X

Ökad eko-försäljning i coronakrisen märks inte i merpris till bonden

31 augusti 2020
Svenskt ekoindex mäter förändringen i försäljningen av ekologiska livsmedel i den svenska dagligvaruhandeln kvartalsvis. Senaste rapporten visar att under kvartal 2 2020 ökar denna med 3,2 % jämfört med samma period under 2019. Det är mycket svårt att analysera vad den här ökningen egentligen säger om de långsiktiga trenderna. Covid-19-pandemin har gjort att många förändringar inträffar samtidigt vilket gör det svårt att få ihop en helhetlig bild av utvecklingen. Tydligt är dock att det fortfarande inte syns i merbetalning till bonden.

Det är glädjande att det är många som väljer trygga livsmedel från våra ekologiska gårdar i krisen. Nu är det helt avgörande att det mönstret fortsätter, om svenska ekobönder ska kunna fortsätta med sin produktion säger Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna

Samtidigt som fler köper ekomat i butik är betalningen till bonden för den ekologiska maten låg. För ekologiska havregryn betalar konsumenten i genomsnitt 5,34 kr mer än för konventionell havregryn. Ekobonden får samtidigt cirka 1,60 mer per kilo i genomsnitt. Knappt fyra kronor hamnar därför hos någon annan än bonden. För vissa spannmålsslag är merbetalningen till bonden ännu lägre, och ett liknande mönster finns för t.ex. nötkött.

Vi ser nu historiskt låga priser till ekobonden, samtidigt som krisen gjort foder och arbetskraft dyrare. Det är tufft med lönsamheten för många. Här krävs förändring genom hela livsmedelskedjan - det är ju bonden som skapar alla de nyttor som konsumenten är beredd att betala mer för, säger Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

Läs hela rapporten här!

Fler nyheter