Oenighet kring växthusregler

24 may 2012
Än så länge finns det inga EU-regler för ekologisk växthusproduktion, men nu är de i görningen. Vanligtvis brukar de europeiska ekologiska organisationerna inom IFOAM-EU kunna samsas om en linje i dialogen med EU-kommissionen, men i den här frågan finns det en djup spricka mellan ländernas eko-organisationer.

Frågan gäller det som på odlarspråk kallas avgränsade odlingsbäddar, dvs bänkar eller kassar med jordblandning som plantorna växer i. Det är relativt vanligt i ekologisk växthusodling i hela Skandinavien men förekommer inte i många andra länder där man enbart odlar direkt i marken i växthus eller tunnlar. Även den KRAV-odling av färska kryddörter i kruka som är vanlig i Sverige skulle försvinna med en EU-förordning som förbjuder växthusodling i avgränsade odlingsbäddar. Kritikerna menar att avgränsade odlingsbäddar står i motsättning till de ekologiska grundprinciperna om en levande jord i samspel med de omgivande ekosystemen. Den skandinaviska ståndpunkten är att utbytbar jord i avgränsade bäddar är ett bra system för att motverka olika växtsjukdomar och optimera nyttan av gödsling och andra odlingsåtgärder - låga skördar är inte försvarbart med tanke på den klimatpåverkan som odling i växthus och tunnlar har.

Ekologiska Lantbrukarna har under våren tagit initiativ till att få igång en dialog inom IFOAM-EU om EU-ländernas olika odlingsvillkor och synsätt. I nästa vecka kommer IFOAMs EU-grupp att ha möte i de KRAV-certifierade växthusen på Hornuddens Trädgård utanför Strängnäs.

Fler nyheter