X

Nyttan med eko ifrågasätts på helt fel grunder

30 januari 2016
Det är på fel grunder som miljö- och hälsonyttan med eko ifrågasätts i media just nu, exempelvis i ATL och i Göteborgsposten.

Forskningsstudien som man hänvisar till visar istället på motsatsen. Ekologiskt jordbruk bidrar positivt till samhällsnyttan inom miljö, hälsa och biologisk mångfald.

Slutsatsen att ekologiska grisar inte är bättre för vare sig miljön eller oss människor, som cirkulerar i media, kommer från en omfattande syntesrapport från Danska ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Rapportens huvudsakliga slutsats är att att ekologiskt lantbruk bidrar positivt till samhällsnyttan inom områden som miljö, biologisk mångfald och hälsa.

Att ekologiska grisar kan ge mer kväveutsläpp än konventionella grisar är ingen nyhet. Så blir det när man släpper ut grisarna för att få böka. Ekologisk grisuppfödnings stora fördel är just det att grisarna får möjlighet att utöva sitt naturliga beteende. Forskningsrapporten beskriver även det.

Många tidningar skriver också att det inte går att säga att livsmedel som är framtagna med konventionella metoder är mer skadliga för hälsan än ekologiska. Den danska studien konstaterar att genom att äta ekologiskt utsätter man sig i mindre grad för bekämpningsmedel, medicinrester och tillsatser, men det är svårt att vetenskapligt dokumentera hälsoeffekter av detta. Många konsumenter väljer ekologiskt just för att minimera risken att få i sig oönskade ämnen.

75 forskare har under ett år arbetat med syntesen som omfattar nästan 400 sidor. Forskarna har samlat in och systematiserat all vetenskap om hur ekologiskt lantbruk bidrar till samhällsnyttan i Danmark. Arbetet är beställt av jordbruks- och fiskerienheten vid miljö- och livsmedelsmyndigheten i Danmark och koordinerad av ICROFS.

Konkreta positiva effekter av ekologiskt lantbruk som forskarna har kunnat se är minskade utsläpp av bekämpningsmedel i grundvatten och vattendrag, att djur kan få utlopp för naturligt beteende, ökad biologisk mångfald och växtföljder som gynnar jordarnas bördighet.

Naturskyddsföreningen har konstaterat precis samma sak i sin sammanfattning om nyttan med eko: http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/nyttor_med_eko_0.pdf

Den ekologiska sektorn driver också fram många innovationer som spiller över på det konventionella jordbruket. Men visst finns det utmaningar även för det ekologiska jordbruket. Den danska forskningsstudien pekar även på dessa utmaningar.

Läs mer

Läs mer om den danska syntesen på ICROFS webbplats.

Läs en sammanfattning av resultaten i rapporten här.

Hela rapporten går att läsa här.

Fler nyheter