X

Nya ekoregler föreslås skjutas till 2022

10 september 2020
EU-kommissionen har föreslagit att de nya reglerna som definierar ekologisk produktion och förädling enligt EU ska träda i kraft först 1 januari 2022. Tidigare skulle nya regler gälla fr.o.m. 1 januari 2021. Förslaget behöver beslutas i EU-parlamentet och rådet, men förväntas tas emot positivt där, enligt IFOAM Organics Europe som under coronakrisen arbetat för att få igenom en senareläggning. Även Ekologiska Lantbrukarna och våra samarbetsorganisationer i Sverige har arbetat för att vi från svenskt håll ska ta upp frågan. På grund av coronakrisen har nämligen arbetet med de nya reglerna kraftigt försenats och risken var stor att certifieringsbolag såväl som enskilda lantbrukare skulle ha svårt att veta vilka regler som gäller redan nu efter årsskiftet.

Om förslaget går igenom innebär det att nuvarande regelverk enligt EU-förordningen för ekologisk produktion gäller under hela 2021, och att de nya reglerna kan införas mer genomarbetade och kommuniceras i tid till lantbrukare, certifieringsbolag mfl. Även delar av KRAVs regelverk som skulle trätt i kraft 2021 relaterat till EU-reglerna kan komma att påverkas.

EU-kommissionens förslag kommer som en del av en samlad satsning för att nå de mål för ökad hållbarhet och ekologisk produktion som formulerats inom strategin "From farm to fork" tidigare i år. För att nå målet om 25 % ekologisk areal har EU-kommissionen också lagt förslag om en "Organic Action Plan" samt satsar 40 miljoner euro på marknadsutveckling och information - för att en ökning av ekologisk produktion ska gå hand i hand med ökad försäljning och avsättning.

Se EU kommissionens pressmeddelande om detta här

Samt information från KRAV här

Fler nyheter