X

Ny unik konkurrenskraftsanalys av svenska ekostödet

5 november 2019
För första gången har Ekologiska Lantbrukarna jämfört nivåerna på miljöersättningar till ekologisk produktion i grannländerna Danmark, Finland, Sverige och Tyskland. Resultatet är tydligt: Både Finland och Tyskland har högre genomsnittliga ersättningar än Sverige, medan Danmark ligger ungefär lika.

En analys av ersättningsnivåerna för miljönyttor för 12 typgårdar med ekologisk produktion i Sverige jämfört med motsvarande gård i konventionell drift visar också hur ersättningarna påverkar konkurrenskraften på den inhemska marknaden. Ett resonemang förs även om vilka miljönyttor ersättningarna styr mot.

– Det miljöarbete som ekobönderna gör i Sverige är minst lika viktigt som i våra grannländer och bör därför ha samma förutsättningar. De här resultaten är enormt intressanta för det fortsatta arbetet med EU:s nya jordbrukspolitik där vi jobbar för förbättrade ersättningar, säger Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

Läs hela rapporten här

Fler nyheter