menu

Ny rapport: Eko i de regionala livsmedelsstrategierna

De mätbara ekomålen lyser med sin frånvaro i majoriteten av landets regionala livsmedelsstrategier.

Enligt en nypublicerad kartläggning gjord av Ekologiska Lantbrukarna har endast fyra av 17 undersökta strategier mätbara mål för ekologisk produktion och konsumtion. De vanligaste anledningarna till avsaknaden av ekomål är:

- Att lokalt och svenskproducerat prioriteras framför ekologiskt
- Föreställningen om att upphandlingskrav på ekologiskt leder till en ökad import

Den nationella livsmedelsstrategin har tydliga mål för ekologisk produktion och konsumtion som måste återspeglas i regionernas arbete. I slutändan är det miljön och den biologiska mångfalden som förlorar på avsaknaden av ekomål. Statistik från Ekomatcentrum visar dessutom att en ökad andel ekologiska inköp faktiskt leder till en ökad andel svenska inköp. Rapporten ger oss en tydligare bild av hur ekoarbetet ser ut runt om i landet och en fingervisning om var vi behöver fokusera vårt arbete ytterligare.

Här kan du läsa rapporten

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM