MENY menu

Ny guide underlättar för företag som vill kommunicera ekologiskt

Nu lanseras Guide för kommunikation om ekologiska livsmedel – som vägleder alla i livsmedelskedjan som vill kommunicera fördelarna med ekologisk mat och dryck. Bakom satsningen står Organic Sweden och Ekologiska Lantbrukarna i samarbete med forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Guiden för kommunikation om ekologiska livsmedel som lanserades för första gången 2020 har nu kompletterats med nya kapitel och budskap. Dels innehåller guiden numera fler budskap om biologisk mångfald, däribland om hur ekologiskt jordbruk gynnar fågellivet. Dels innehåller guiden ett nytt kapitel om vad man kan säga om ekologiskt och närproducerad mat, liksom vad man kan lyfta fram kring ekologiskt kopplat till Sveriges självförsörjningsförmåga.

– Många företag vill kommunicera vinsterna med ekologiskt, men eftersom det är ett koncept med många olika mervärden är det inte alltid helt enkelt. Därför har vi på uppdrag av branschen tagit fram en guide med budskap om ekologiskt som både är vetenskapligt och juridiskt granskade och som dessutom är relevanta och engagerande, säger Anton Järild, kommunikationsstrateg på Organic Sweden.

Den uppdaterade guiden innehåller nio kapitel som beskriver fördelarna med ekologiskt jordbruk på övergripande nivå och budskap på kategorinivå för mejeri, nötkött, ägg, kyckling, gris, lamm, spannmål, frukt & grönt och kaffe. Guide för kommunikation om ekologiska livsmedel finns att ladda ner på organicsweden.se/kommunikationsguide. Utvecklingen av guiden finansieras av Jordbruksverket.

Det nya innehållet i guiden grundar sig på forskning som även presenteras på Ekofakta.se – webbportalen för ekologisk produktion och ekologisk mat – som drivs av SLU Epok. Webbportalen tillgängliggör forskning om ekologisk produktion för både konsumenter och alla aktörer inom livsmedelskedjan.

– Guiden som bygger på forskning sammanställd på Ekofakta.se är ett viktig verktyg i arbetet med att sprida kunskap om ekologiskt till såväl lantbruksföretag, livsmedelsföretag som dagligvarukedjor och även konsumenter, säger Johanna Spångberg, föreståndare på SLU Epok.

Se guiden

Om projektet
Guide för kommunikation om ekologiska livsmedel finansieras av Jordbruksverket inom ramen för Åtgärdsplan för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Guiden har utvecklats av Organic Sweden och föreningen Ekologiska Lantbrukarna i samverkan med forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet. Syftet med guiden är att vägleda alla som producerar, marknadsför och säljer ekologiska livsmedel kring hur man kommunicerar fördelarna med ekologisk produktion på ett vetenskapligt sätt.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.