X

Nuläget kring gårdsstödets framtid

30 september 2013
Gårdsstödets utformning från 2015 skall bestämmas. Ekologiska Lantbrukarna finns med i en referensgrupp för landsbygdsdepartementet och för oss presenterades nuläget i veckan som gick. På departementet räknar man på hur olika alternativ påverkar gårdar beroende på var i landet den ligger och vilken produktionsinriktning man har. På så sätt ser man hur det påverkar om man utjämnar stödrättsvärden och olika alternativ hur de utjämnas. Det kommer krav på att behålla permanenta gräsmarker - olika alternativ på regler för hur de arealerna skall räknas och vilka regler som kommer att gälla. Det gäller att bestämma hur man skall se till att rikta stöden till aktiva brukare, det är fortfarande en het fråga. Det är tydligt att det är dessa aktiva bönder som man vill prioritera, de som producerar mat, energi och/eller ekosystemtjänster; Bönder med djur ska särskilt prioriteras; systemet ska vara så enkelt som möjligt för bonden.

Fler nyheter