MENY menu

Ekologiska Lantbrukarnas marknadsrapport 2020 del 1 av 2

Idag släpper Ekologiska Lantbrukarna sin marknadsrapport 2020 del 1 av 2, prognoser för 2020 och utblick i Europa. Omställningen till ekologisk produktion kommer sannolikt att minska under de kommande åren. Samtidigt synliggör rapporten svenska ekoprodukters stora exportpotential, främst spannmål.

Efter några år med snabb tillväxt i det svenska ekolantbruket ser det ut som om den
ekologiska arealen kommer att minska under 2021, visar Ekologiska Lantbrukarnas marknadsrapport 2020. Det beror delvis på att ekobönderna agerar på marknadens signaler, men hänger också ihop med att många ekobönders femåriga miljöåtaganden löper ut i år, vilket gör det möjligt att lämna den ekologiska produktionen 2020.

– Det vi ser nu är en tråkig konsekvens av handelns kortsiktighet. För några år sedan ropade alla efter mer ekologiska råvaror och ekobönderna levererade. Det tar flera år för en gård att ställa om till ekologisk produktion och nu när de nya råvarorna finns tillgängliga är handelns aktörer inte alls lika intresserade längre, säger Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare i Ekologiska Lantbrukarna.

Hon menar att handeln kan göra mycket mer för att öka försäljningen av ekologisk mat.

– Ekoproduktionens mervärden, ökad biologisk mångfald, rent vatten, god djurvälfärd för att nämna några, är minst lika viktiga och efterfrågade i dag som de var 2015 och 2016, men handelns kampanjer och exponering i butik är betydligt sämre, säger Sofia Sollén-Norrlin.

Samtidigt är den nuvarande situationen inte unik. Genom åren har perioder av snabb marknadstillväxt och hög omställning ofta följts av överskott och lägre omställningstakt.

– Den svenska ekologiska produktionen kommer att fortsätta växa. Våra mervärden är tydliga och efterfrågan på ekologiska livsmedel växer runt om i världen, säger Sofia Sollén-Norrlin.

Ekologiska Lantbrukarnas marknadsrapport 2020 innehåller också en genomgång av Europamarknaden för ekologiska livsmedel. Tyskland, som är världens näst största marknad för ekologisk mat, omsätter över 100 miljarder kronor och har bara hälften så stor ekokonsumtion per capita som Sverige och Danmark.

– Ekobönderna i Sverige är världsledande och vi har stora tillväxtmarknader nära inpå oss. Var finns viljan och idéerna hos livsmedelsindustrin för att ta till vara på den potentialen?, frågar Sofia Sollén-Norrlin.

Läs hela rapporten här

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala