X

Nu gör vi något åt den svenska ekobristen

16 mars 2016
Ekologiska Lantbrukarnas stämmouttalande 2016 riktas till Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal och VD Marie Söderkvist:

Nu gör vi något åt den svenska ekobristen

Vi har tillryggalagt ännu ett ekologiskt rekordår på livsmedelsmarknaden. Försäljningskurvan för ekologiska livsmedel pekar stadigt uppåt och på många sätt är det fantastiskt. Men om det ska bli mer ekomat så behövs fler ekobönder. På den fronten vill vi i Ekologiska Lantbrukarna göra en satsning och för att lyckas med det så behöver vi fler samarbetspartners.

Sverige lider av ekobrist. Branschorganisationen Livsmedelsföretagen publicerade i höstas en studie där man uppmärksammar att många av medlemmarna känner av en säsongsvis eller permanent brist på svenska ekologiska råvaror. Därför uppmanar vi er som företrädare för Livsmedelsföretagen att verka för bättre samarbete mellan era medlemmar och oss lantbrukare.

Omläggningen till ekologisk produktion i Sverige ökar inte i den takt som krävs för att tillgodose marknadens behov. Vi vet att det bland annat behövs mer spannmål, oljeväxter, nötkött, grönsaker, frukt och bär. Många lantbrukare har framtidstro inom ekologiskt och vi ser att det framför allt är unga lantbrukare som är intresserade av att lägga om. Men man ställer sig frågande inför hur långsiktigt företagens intresse är. Vi tror att genom ett förbättrat samarbete i värdekedjan kan vi tillsammans åstadkomma stabila förutsättningar.

Mervärdet i den ekologiska maten byggs på gården, hos bonden. Vi kan alla bli bättre på att förmedla det hela vägen till konsumenten. Marknadens framgångar med ekologiskt bygger just på att konsumenten uppskattar detta mervärde.

Bli ekobonde - nu. Det är vårt budskap till svenska bönder, unga som gamla. Det är inte gjort i en handvändning och vi säger inte att det är helt lätt. Men därför finns vi, med många erfarna ekobönder i vårt nätverk, som stöd. Får vi dessutom med oss fler i samarbete för att lösa uppgiften så är saken biff (eller bruna bönor, om ni så vill).

Kontakt:

Anders Lunneryd, ordförande Ekologiska Lantbrukarna 0708 - 98 95 21
Paula Cederberg, kommunikatör Ekologiska Lantbrukarna 0737 - 02 57 40

Fler nyheter