Niels Andresen på plats

12 juni 2017
I dag har Niels Andresen tillträtt som ny verksamhetsledare för Ekologiska Lantbrukarna. Han efterträder Camilla Sandenskog som har varit tf verksamhetsledare sedan december 2016. Niels Andresen kommer närmast från Jordbruksverket där han har arbetat med kompetensutbildning för ekorådgivare och har tidigare själv också arbetat som rådgivare på Hushållningssällskapet i Skåne.

Fler nyheter