Nätverk av landsbygdens organisationer

7 may 2012
Det svenska Landsbygdsnätverket startades 2007 och samlar närmare 170 grupper av organisationer, Leader-grupper och andra. Målet med Landsbygdsnätverket är att samla nationella aktörer för att kunna genomföra landsbygdsprogrammet på ett bättre och mer effektivt sätt. Förra veckan deltog Ekologiska Lantbrukarna vid ett möte där stärkt konkurrenskraft i de svenska landsbygdsföretagen var temat. Vi prioiriterar att föra fram de ekologiska företagens allt tydligare roll vad gäller konkurrenskraft. På kort och lång (hållbarhets-) sikt.

Fler nyheter