Nationella riktlinjer uppdaterade för ekologisk produktion

16 oktober 2019
Nu finns en uppdaterad version av de nationella riktlinjerna för ekologiska produktion (tolkning av EU-reglerna) som Ekologiska Lantbrukarna varit med och tagit fram. Det är på uppdrag av Jordbruksverket och i samverkan med LRF, KRAV och certifieringsbolag som nationella riktlinjer tagits fram i syfte att göra det lättare att förstå EU:s lagstifning för ekologisk produktion. Riktlinjerna ger en översiktlig bild av EU-förordningarna 834/2007 och 889/2008 om ekologisk produktion och kan användas av producenter som ett stöd för att uppfylla reglerna. Dokumenten finns tillgängliga här på LRFs hemsida där du även hittar vilka ändringar som gjorts i version 5 av nationella riktlinjer.

Fler nyheter