X

Nationella riktlinjer om eko

24 oktober 2016
Inom ramen för projektbudget har tolkningen av regelverken kring ekologisk produktion lagts över från några olika sidor hos Jordbruksverket till en enhetlig sida. Arbetet har dels varit att skriva in vad lagen säger och dels hur det tolkas i Sverige.

I vissa fall har det varit arbetsgrupper som arbetat igenom en del av regelverket för att enas om vad tolkningen i Sverige innebär. I andra fall har det varit enkelt och snabbt att tolka vad det betyder.

Nu snart, vid årsskiftet är i stort sett allting på plats och så länge inte reglerna ändras på EU-nivå kommer inga större ändringar att bli aktuella. Därför avslutas nu projektet, referensgruppen har haft sitt sista möte och förvaltningen av att upprätthålla arbetet kommer att tas över av LRF, KRAV och Ekologiska Lantbrukarna.

De nationella riktlinjerna finns på: http://www.lrf.se/politikochpaverkan/marknad-och-
mervarden/ekologiskt/nationella-riktlinjer-for-ekologisk-produktion/

Fler nyheter