Möte kring förutsättningar för ekolantbruk

9 december 2015
I förra veckan höll Ekologiska Lantbrukarna ett möte med ansvariga chefer för frågor som rör ekologisk produktion på Jordbruksverket.

Huvudfrågan var hur vi bedömer att det ser ut för ekologisk produktion i
Sverige just nu. Vi talade både om marknadens efterfrågan, produktion av
olika slag och hur intresset är för omläggning hos lantbrukare. Det stora
frågetecknet är hur långt budgeten i nuvarande landsbygdsprogram räcker. En preliminär beräkning visar att det inte är så stort utrymme utöver den
produktion som redan finns.

Vi kommer att gå vidare med denna fråga även till näringsdepartementet men har nu stämt av nuläget med dem på Jordbruksverket. För ett par månader sedan hade man på Jordbruksverket under två veckor besök av EU-revisorer för utvärdering av hur man sköter uppdraget som myndighet med alla frågor som rör ekologisk produktion. Verket verkar ha fått godkänt på det mesta. Det hoppas även komma att gynna ekologiska lantbrukare i förlängningen.

Fler nyheter