X

Möjligheter att begränsa odling av GMO

7 mars 2016
En utredning har pågått om vilka möjligheter som finns att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade växter i Sverige. Det har varit en ensamutredare, Birgitta Eilemar, men till hennes arbete knöts en utredningssekreterare och en grupp experter från olika håll. Maria Dirke från Ekologiska Lantbrukarna ingick i gruppen.

Utredningen hade kort tid på sig, första mötet hölls strax före jul och nu är utredningen publicerad. "Vi vet inte vad för slags egenskaper och grödor som kan bli aktuella i framtiden. Tvingande skäl kan uppstå som vi inte kan förutse idag. Därför föreslår vi att bestämmelser om förbudsmöjligheter införs i
miljöbalken i sin helhet" står det bland annat i utredningens förslag.

Fler nyheter