MENY menu

Möjligheter att begränsa odling av GMO

En utredning har pågått om vilka möjligheter som finns att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade växter i Sverige. Det har varit en ensamutredare, Birgitta Eilemar, men till hennes arbete knöts en utredningssekreterare och en grupp experter från olika håll. Maria Dirke från Ekologiska Lantbrukarna ingick i gruppen.

Utredningen hade kort tid på sig, första mötet hölls strax före jul och nu är utredningen publicerad. "Vi vet inte vad för slags egenskaper och grödor som kan bli aktuella i framtiden. Tvingande skäl kan uppstå som vi inte kan förutse idag. Därför föreslår vi att bestämmelser om förbudsmöjligheter införs i
miljöbalken i sin helhet" står det bland annat i utredningens förslag.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna/LRF
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM