X

Mjölkrapport från Leuven

7 oktober 2016
Marianne Schönning, Ekologiska Lantbrukarnas expert på regelfrågor och internationellt arbete deltog i veckan på ett stort mjölkmöte i Belgien. Här följer hennes rapport:

"Intresset för ekomjölk är stort både hos konsumenter och bönder - inte bara i Sverige. Nytillskottet t o m 2018 på EUs ekomjölksmarknad ser ut ser ut att kunna bli 900 miljoner kilo. Det är en ökning med 25 – 30% jämfört med vad som producerades 2015. Framtidstron är stor men det finns också en oro för att det åter ska uppstå överskott med pressade priser som följd.

Network of European Organic Milk Producers (NEOMP) träffades i Leuven i Holland 3-4- oktober. På mötet fanns drygt 20 deltagare och representanter från Frankrike, Belgien Holland, Luxemburg, England, Tyskland, Danmark, Sverige, USA. Förutom utbyte av marknadsinformation diskuterades även utvecklingen framöver – många uttryckte bl. a. oro för att konventionella lantbrukare nu investerar fast sig i system som blir svåra att lägga om till eko. Hur olika organisationer försöker styra utbudet med hjälp av överskottsklausuler i kontrakten gav nya och intressanta infallsvinklar. Mycket intressant var att två av deltagarna producerade "gräsmjölk" från bete och hö.

Professor Nigel Scollan presenterade i rasande fart resultat från ett 5 årigt EU-projekt - "SOLID" om "low-input and organic farming" www.solidairy.eu."

Marianne Schönning, Ekologiska Lantbrukarna

Fler nyheter