X

Ekomål missas för tredje gången

12 november 2012
Med all sannolikhet kommer inte målet om 20 procent ekologiskt certifierad jordbruksmark att uppnås till 2013. Nu ligger andelen på 15,7 procent. Det är inte första gången som målet inte nås. Redan år 2005 skulle 20 procent av den odlade arealen i Sverige vara ekologisk, dock krävdes inte att marken var certifierad. Men målet nåddes inte. Istället beslutade regeringen att 20 procent av jordbruksmarken skulle vara ekologiskt certifierad år 2010. Så blev det inte heller. Nu är målåret 2013, enligt det aktuella landsbygdsprogrammet. Det skriver Göteborgs Fria Tidning i en intressant artikel som innehåller intervjuer med bl a Ekologiska Lantbrukarna, Naturskyddsöreningen och Jordbruksverket.

Läs artikeln här >>

Fler nyheter