X

Minst 25 % ekologisk odling i EU!

20 maj 2020
Idag 20 maj publicerade EU-kommissionen livsmedelsstrategin "Farm to Fork" som ska visa vägen för ett mer hållbart livsmedelssystem i EU. Strategin är en nyckelkomponent i EU:s gröna giv med målet att skapa en klimatneutral union till år 2050. Strategin innehåller bland annat ett mål för minst 25 % ekologisk odling och minskning av kemiska bekämpningsmedel med 50 %, senast 2030. Detta är en milstolpe som visar att EU-länderna har förstått att ekologisk produktion är en central byggsten för att bygga ett hållbart och tryggt livsmedelssystem.

- Det är ett väldigt glädjande besked. Nu är förhoppningen att dessa strategier ska påverka utformningen av den nya jordbrukspolitiken. EU behöver en jordbrukspolitik som ger bönder ersättning för alla de nyttor som produceras på gårdsnivå, där ekolantbruket är ett tydligt sätt att stimulera till mer hållbara odlingsmetoder, säger Sofia Sollén Norrlin, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

I Sverige finns i dag fler än 5000 aktiva ekobönder, som producerar allt från ekologisk och KRAV-märkt mjölk och spannmål till frukt och grönsaker, ägg, fläskkött, lamm, bönor, nötkött och en mångfald av förädlade produkter. Ca 20 %, var femte hektar, av jordbruksmarken i Sverige är ekologiskt brukad, och handlingsplanen till livsmedelsstrategin har slagit fast målsättning om 30 % till 2030.

– Sverige är alltså redan på god väg och ligger i täten i ett europeiskt sammanhang. Det finns mycket att lära av Sveriges eko-bönder som redan gjort den resa EU föreslår, säger Sofia Sollén Norrlin, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

För att uppnå målet med 25 % ekologisk produktion år 2030 kommer EU även ta fram en handlingsplan för ekologiskt jordbruk. Den ska hjälpa medlemsländerna att öka efterfrågan och stimulera produktionen.

– Vi hoppas det bland annat innebär stöd till medborgarkampanjer, förädlingsföretag och produktutveckling och att förbättra förutsättningen för offentliga verksamheter att upphandla mindre partier ekologisk och lokal mat, t.ex. i upphandlingar till skolor och sjukhus, säger Sofia Sollén Norrlin, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

Fler nyheter