X

Hur kan foodservice bidra till goda villkor för eko?

13 januari 2016
Hur gör vi för att ge ekologiska producenter goda möjligheter och en långsiktighet i sin affär, för att trygga en tillgång på ekologiska produkter som motsvarar efterfrågan? Den frågan hoppas man få svar på under det branschsamtal som Menigo anordnar den 22 januari i Stockholm:

Inbjudan till branschsamtal om hur foodservice kan bidra till
goda villkor för ekologisk produktion


Efterfrågan på ekologiska produkter fortsätter att öka, såväl på konsumentmarknaden som inom foodservicebranschen. Speciellt mycket ökar efterfrågan på svenskproducerade ekologiska råvaror. Samtidigt ser vi hur produktionen ibland har svårt att svara upp mot efterfrågan, speciellt inom vissa produktkategorier. På senare tid har det också höjts några varningsflaggor vad gäller olika regelverk för ekologisk produktion, som skulle kunna försvåra för den ekologiska produktionen i norra Europa.

Med anledning av detta har vi på Menigo bestämt oss för att ta initiativ till ett branschsamtal om hur vi inom foodservice tillsammans kan bidra till goda villkor för ekologisk produktion, speciellt i Sverige, samt vilka möjligheter vi ser och var vi tror att de stora utmaningarna finns.

Branschsamtalet är ett initiativ av Menigo, i samarbete med KRAV, Organic Sweden och Ekologiska Lantbrukarna.

Tid
Fredag 22 januari klockan 10.00 - 12.00

Plats
Fotografiska, Stadsgårdshamnen 22, Stockholm

Osa senast 20 januari till per.pettersson@menigo.se.

För frågor
Per Pettersson, kommunikatör 08-722 11 01 per.pettersson@menigo.se

Fler nyheter