X

Lösningar för ekologiskt foder i torkan

5 juli 2018
I så gott som hela landet börjar läget bli akut för många djurägare efter den torra och varma våren och sommaren. I ekologisk produktion gäller generellt att djur enbart ska äta ekologiskt foder och att gården i hög grad ska vara självförsörjande på foder – från den egna gården eller närliggande gård med vilken man har gödsel- och fodersamarbete. Detta kan göra det svårare eller dyrt för den ekologiska bonden att få ihop foder när det egna fodret inte räcker som det brukar.
Här har Ekologiska Lantbrukarna därför sammanfattat vad som gäller och tips på vilka kanaler som finns för att hitta nya samarbeten i krisen.

SAMARBETA LOKALT
Det första rådet är att samordna sig i distrikten och verkligen ta hand om det ekologiska foder som finns i närområdet. Du hittar kontaktuppgifter till distriktsstyrelserna här: http://ekolantbruk.se/distrikt

KRAV INFÖR TILLFÄLLIGA REGLER FÖR GROVFODER
För dig med KRAV-certifierad produktion finns svar på vanliga frågor listade på KRAVs hemsida: http://www.krav.se/nyhet/torka-och-foderbrist/

Där hittar du bland annat information om vad som gäller om betet inte räcker till, hur du kan använda foder från mark i karens m.m.
KRAVs styrelse har även beslutat om en tillfällig ändring av regel 5.1.9.7. Den innebär att om du absolut inte kan få tag på KRAV-märkt grovfoder:
– får du använda EU-ekologiskt grovfoder
– får du ge icke-ekologiskt grovfoder till dina KRAV-certifierade djur om Jordbruksverket beviljar dig undantag för det (se nedan).
Läs mer på KRAVs hemsida http://www.krav.se/nyhet/torka-och-foderbrist/

PROTEINTIPSET.SE - HANDELSPLATSEN FÖR SVENSKA FODERGRÖDOR
På sajten www.proteintipset.se finns en aktiv köp- och säljmarknad där du gratis kan lägga in annons om du har foder till försäljning eller är intresserad av att köpa. Sök annonser på geografiskt område, certifierat eller inte certifierat. Handelsplatsen är för alla intresserade av lokala fodergrödor och drivs av Ekologiska Lantbrukarna i samarbete med LRF, KRAV och Växa Sverige.

HITTA NYA SAMARBETEN I SOCIALA MEDIA
Det dyker upp många ideella initiativ för att lösa foderkrisen, vilket är väldigt positivt! T.ex. kan vi tipsa om gruppen ”Foderhjälpen 2018” på Facebook: https://www.facebook.com/groups/236878470426493/ Här samlas allt från lantbrukare och hästägare till enskilda personer som har tillgång till några hektar ängsmark eller kan ställa upp med ideell arbetskraft om det behövs för stängsling osv. Kolla efter tråden för ditt landskap!
Även gruppen ”Betesmark åt betesdjuren” fungerar liknande: https://www.facebook.com/groups/232679213981791/

KOMMUNER STÄLLER UPP!
Även allt fler kommuner erbjuder kommunala gräsytor och marker till djurägande bönder som har svårt att få ihop foder. Detta rapporterade Land Lantbruk häromdagen: http://www.land.se/landkoll/kommuner-erbjuder-foder-till-bonder/

Hör av dig till din kommun och kolla vad som gäller och vad de kan erbjuda! Kom ihåg även att kolla marken och kontakta dit certifieringsorgan om du tänker nyttja sådana marker.

UNDANTAG FÖR EKOLOGISKT FODER PÅ GRUND AV EXCEPTIONELLA VÄDERFÖRHÅLLANDEN
När det finns särskilda katastroflägen kan Jordbruksverket ge dispens för ekologiskt foder till ekologiska djur. Du får utfodra djuren med icke ekologiskt foder först efter att Jordbruksverket har beviljat undantag. Om situationen är akut ska du kontakta Jordbruksverket. Undantaget gäller för en begränsad tid.

Enligt Jordbruksverket får du ”utfodra dina djur med icke ekologiskt foder om du inte kan utfodra dem med ekologiskt foder på grund av exceptionella väderförhållanden, utbrott av smittsamma sjukdomar, föroreningar eller bränder som har lett till att du har förlorat foder.

Ansökan om undantag görs hos Jordbruksverket och kostar 1800 kronor. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/reglerochcertifiering/ansokanomundantagochgodkannande/katastrofsituationer.4.2c4057e915060022b2a80552.html

Det kan även vara lämpligt att samordna sig i distrikten kring en sådan ansökan i år.


Kontaktperson på Ekologiska Lantbrukarna:
Niels Andresen, verksamhetsledare
070 390 98 96
Niels Andresen

Eller kontakta någon närbelägen ekobonde i ditt distrikt. Du hittar kontaktuppgifter till distriktsstyrelserna här: http://ekolantbruk.se/distrikt

Fler nyheter