X

Livsmedelsstrategin låter vänta på sig

9 september 2016
Den nationella dialoggruppen för arbetet med livsmedelsstrategin samlades i tisdags på näringsdepartementet. Maria Dirke, verksamhetsledare för Ekologiska Lantbrukarna, är en av de 20-tal personer som utgör dialoggruppen, som representerar lantbruksorganisationer, konsumentrörelse, djurskydd, livsmedelsföretag, forskning och centrala myndigheter.

Statssekreterare Elisabeth Backteman presenterade nuläget kring arbetet med den omtalade strategin som ännu låter vänta på sig. Regeringens förslag till livsmedelsstrategi har nu sedan en tid varit hos oppositionspartierna. Många förslag har kommit från den beredningen och enligt Backteman har förslaget förbättrats både "innehållsmässigt och i kvalitet” tack vare förslag från de andra partierna. Landsbygdsminister Bucht har ju velat ha ett ”tungt klubbslag” och enighet bakom en livsmedelsstrategi för Sverige.

Nu berättade Backteman att det börjar bli osäkert om det blir en gemensam livsmedelsstrategi, hon uttryckte det i form av att hon inte kan avgöra om det beror på att de övriga partierna ”inte vill eller inte tycker den är tillräckligt bra.”

Om det blir gemensam strategi kommer vi i dialoggruppen kallas till nytt möte relativt snart. Om det inte blir en gemensam strategi finns några andra vägar framåt som Backteman ser:
- egen proposition från regeringen till riksdagen med sedvanlig utskottsförhandlingar
- regeringen går fram med en skrivelse till riksdagen men riksdagen fattar inget beslut
- endast ett regeringsbeslut, inget förslag till livsmedelsstrategi

Vilken väg det blir kan vi vänta oss besked om inom två veckor.

Fler nyheter