Linus Källander ny ordförande i KRAV

26 april 2018
Efter fem år som ledamot i KRAVs styrelse valdes Linus Källander till ordförande under torsdagens årsstämma.
Linus växte upp på en KRAV-certifierad gård i Sörmland och han är fortfarande aktiv i gårdens verksamhet. Som ung engagerade han sig i globala rättvisefrågor och 2010 startade han tankesmedjan Dyrare mat, NU! som kämpar för att maten ska bära sina egna kostnader, både när det gäller miljöpåverkan och mänskliga kostnader. Idag arbetar han i Regeringskansliet med unga och nyanländas etablering på arbetsmarknaden.
Han ser två frågor som viktiga att jobba med framöver för att KRAV ska vara drivande inom ekologisk och hållbar livsmedelsproduktion.

– Den första handlar om hur vi utvecklar regler och verktyg. KRAV-certifieringen ska upplevas som det naturliga verktyget i hållbarhetsarbetet. Därför ska reglerna utvecklas i dialog med dem som ska certifieras. Naturligtvis ska de även vara baserade på vetenskap.

– Den andra är att vi som en liten organisation måste bli ännu bättre på att samarbeta med andra aktörer – till exempel för att kommunicera fördelarna med att välja KRAV-märkt mot konsument.

Linus Källander efterträder Elisabeth Gauffin, som varit KRAVs styrelseordförande sedan 2012.

Fler nyheter