X

Landsbygdsprogrammet och IT-strul

21 november 2016
Landsbygdsprogram i alla EU-länder har en så kallad övervakningskommitté. Där deltar vi i Ekologiska Lantbrukarna och i förra veckan samlades man för att få information om genomförandet just nu.

Som inte minst alla ekologiska lantbrukare har märkt så har Jordbruksverket problem med att handlägga ansökningar och betala ut ersättningar. Det IT-system som skall vara en hjälp är inte fullt fungerande ännu och en hel del handarbete krävs av handläggarna. Det ställer till det på Jordbruksverket, på länsstyrelserna och några andra myndigheter. Delvis på grund av detta, men även för att programmet inte pågått så länge, kunde inte vi i Övervakningskommittén få så detaljerad information som vi vanligtvis får.

Representanter från EU kommissionen berättade att det är många av medlemsländerna som är försenade med införandet på liknande sätt som vi i Sverige. Tidigare landsbygdsprogram som avslutades 2013/2014 har utvärderats och sammanfattande kommentarer presenterades. Vad gäller
ekologisk produktion upprepades rekommendationen att mer ekologisk produktion i intensiva lantbruksområden ytterligare skulle öka miljönyttan. Utvärderingen kommer att presenteras i ett antal rapporter som är klara i december.

Fler nyheter