Landsbygdsdepartementets referensgrupp

15 may 2012
Bit för bit presenterar EU-kommissionen den kommande jordbrukspolitiken. I alla medlemsländer pågår arbetet för fullt. I och med den remissrunda som var i början av året har den svenska regeringen fått en mängd synpunkter och förslag. När landsbygdsdepartementets referensgrupp samlades förra veckan var det främst tre kniviga delar som lyftes för diskussion: regelförenkling, utjämning av direktstöden inom medlemsstaterna respektive kravet på förgröning. Många bra synpunkter kom fram från oss som var samlade; representanter från olika delar av lantbrukssverige. I dessa jordbrukspolitiska sammanhang prioriterar vi att vara med - det är ingen annan som talar för ekologisk produktion om vi inte är där. Därtill har vi ett bra arbete inom IFOAM på europeisk nivå som ger oss extra tyngd till det vi framför.

Fler nyheter