X

Lämna remissvar på forskningsagenda för ekolantbruk

19 november 2012
EPOK/SLU välkomnar till att lämna remissvar på ”Forskningsagenda om ekologiskt lantbruk 2013" senast den 4 december.

EPOK har under 2012 utvecklat en forskningsagenda i en process där aktörer i hela livsmedelskedjan varit delaktiga. Det primära syftet har varit att få en bred bild av kunskapsbehoven hos användare av forskningsresultat som underlag för forsknings- och utvecklingssatsningar. Forskning som syftar till en utveckling mot en mer konkurrenskraftig och hållbar ekologisk produktion och livsmedelskedja.

Läs remissversionen här och ser hur du kan lämna dina remissvar: http://www.slu.se/remiss-forskningsagenda

Fler nyheter