X

Lågt pris och brist på ekologiskt foder flyttar vinster utomlands

11 december 2014
Lantmännens poolpriser fortsätter att sjunka på de största ekologiska spannmåls- och fodergrödorna. Detta trots att marknaden för ekologiskt växer så det knakar både i Sverige och internationellt, att det är brist på svenskt ekologiskt foder och att priserna i övriga Europa är runt 30 öre högre.

- Med de här priserna finns inte incitament att öka odlingen. Det behövs tydligare signaler till bönderna, på samma vis som Lantmännen jobbar med raps och grynhavre, säger Charlotte Rosta, marknadsutvecklare på Ekologiska Lantbrukarna.

Fortsatt underskott på foder

En färsk studie som Ekologiska Lantbrukarna låtit göra visar att bristen på svenskt ekologiskt foder ökar. Spannmålsodlingen har ökat, men det har även animalieproduktionen. Dessutom minskar omläggningstakten och vi kan förutspå att bristen troligen kommer fortsätta att öka. Enstaka år med höga skördar, som den i år, har gjort bristen något mindre. Men det går inte att tillgodose en växande marknad med enbart en förhoppning om god skörd.

- Jag uppskattar att det handlar om närmare 200 miljoner kronor om året som svenskt lantbruk går miste om genom fortsatt brist på svenskt ekologiskt foder, säger lantbruksekonom Lars Jonasson, som gjort studien.

- Än värre lär det bli om animalieproduktionen ska hålla jämn takt med tillväxten på marknaden. Antingen tvingas vi fortsätta importera foder eller så får vi börja importera ekologiskt kött och mjölk. Det vore inget annat än ett affärsmisslyckade. Det här är pengar som svenska bönder kan och borde tjäna, menar Lars Jonasson.

Pressade priser slår mot lönsamheten

- Det är bara Sveriges bönder som förlorar på foderbristen. Kooperationen har tappat sin roll att bidra till sina medlemmars lönsamhet, när de pressar priset på spannmålen de köper in utan att det syns lika mycket på fodret de säljer. Är det därför vi sitter fast i denna situation sedan mer än fem år? undrar Charlotte Rosta.

Ökad mellangårdshandel är en väg fler borde ta. Därför har Ekologiska Lantbrukarna ihop med LRF startat en handelsplats för fodergrödor, www.proteintipset.se. Där kan bönder, både konventionella och ekologiska, annonsera gratis. Där finns även de oförklarligt låga poolpriserna listade.

- Bönderna får tydligen ta saken i egna händer om det ska hända något, säger Charlotte Rosta. Vi på Ekologiska Lantbrukarna hjälper gärna till.

Kontakt

charlotte.rosta@ekolantbruk.se 070-2713947
Maria Dirke 070-9999160

Studien om bristen på svenskt ekologiskt foder

Fler nyheter