X

Lägesrapport från COP18

3 december 2012
Hilda Runsten är LRFs klimatexpert och representant för World Farmers Organisation. Just nu är hon på plats i Doha, Qatar för att delta i klimatförhandlingarna på FNs klimatkonferens, COP18. Hilda tog sig tid att skicka en nulägesrapprt till Ekologiska Lantbrukarna:

"Förhandlingarna går väldigt trögt, fokus är ju på att få till ett Kyotoprotokoll 2, men hur urvattnat det blir återstår att se. Kring de långsiktiga förhandlingarna om ett bindande globalt avtal finns det stora låsningar mellan länderna kring jordbruksfrågan.

Förutom den gamla spänning som finns kring G77 och i-länderna om att G77 vill vara säkra på att få medel innan de gör ett åtagande, så har det blossat upp stor oenighet kring adaptation vs mitigation (anpassning vs minskning/begränsning, reds anm). Utvecklingsländerna vill bara fokusera på adaptation (för dem en fråga om överlevnad) och EU med några fler menar att mitigation självklart är lika viktigt. Det blir ju helt snett om vi bara satsar på att anpassa oss till förändrat klimat och inte minskar utsläppen. Tyvärr finns en del rikare länder som stödjer fokus på adaptation just för att de vill slippa minska sina utsläpp.

Det positiva i Doha är däremot alla de projekt och initiativ som är igång världen över som redan jobbar med klimatfrågan, ofta mycket bondenära. När det gäller ekoproduktion så syns den en hel del särskilt från utvecklingsländerna. Kombinationen av kvinnoprojekt med ekoinriktning finns också och har gett bra resultat med ökade skördar, bättre priser och förbättrad familjeekonomi när det är frun i huset som styr över pengarna

Farmers Constituency, där böndernas NGO:s ska samråda (icke-statliga organisationer, reds anm) är ett samarbete mellan IFOAM och World Farmers Delegation (WFO). Tillsammans så får vi bland annat två tillfällen att yttra oss i plenum om vad världens bönder vill".

Läs mer om COP18>>
Läs en intervju med Hilda i ATL>>

Fler nyheter