X

Kurs om ekologisk produktion av kvalitetsspannmål

17 februari 2016
Marknadens efterfrågan på ekologiskt producerad brödsäd, maltkorn och grynhavre ökar. Jordbruksverket anordnar därför en kursdag om ekologisk produktion av kvalitetsspannmål den 26 april i Uppsala.

Kvaliteten på skörden har stor betydelse för lönsamheten i den ekologiska växtodlingen. Under kursdagen tar vi upp betydelsen växtföljd, gödsling, sjukdomar samt torkning och lagring för kvaliteten på brödsäd, maltkorn och grynhavre samt några mer udda stråsädesslag.

Här kan du se program och anmäla dig

Fler nyheter