X

Krisstöd baserat på dieselanvändning skadar mer än det hjälper

7 november 2018
I förra veckan lade Jordbruksverket ett förslag till hur den andra delen av krisstödet ska fördelas. Sommarens torka drabbade svenska bönder hårt och regeringens beslut om ett krisstöd var välkommet.

Se artikel i Land om krisstödet här

Och förslaget i sin helhet här

"Det märkliga är att både Jordbruksverket och LRF förordar att stödet ska fördelas på dieselanvändning, alltså att vi lantbrukare får större del av krisstödet ju mer fossila bränslen vi använt under 2018. Det är inte lätt att kombinera snabb utbetalning med en klok fördelning av pengarna. Men att använda dieselförbrukningen som underlag är olyckligt i flera avseenden.

Den lantbrukare som satsat på förnybara drivmedel - trots att det redan idag är mindre ekonomiskt eftersom diesel är skattesubventionerat - har minst lika höga merkostnader på grund av torkan, men får inte del av stödet. Dessutom missgynnas de som valt att minimera det egna maskininnehavet genom samverkan med andra och leja in körningar...

Och vad sänder det här för signaler till övriga samhället? Svenska konsumenter vill i allt högre utsträckning välja svenska, och ekologiska, livsmedel för att gynna miljö och klimat. Förtroendet bland dessa konsumenter stärker vi inte genom att prata om diesel som det allra viktigaste vi har och utforma krispaket som missgynnar de som gör mest för klimatet."

Detta skriver ordförande Anders Lunneryd i ett pressmeddelande idag.

Läs hela texten här

Fler nyheter