MENY menu

Krisen och lantbruket

Kriget i Ukraina skapar, förutom ofattbart lidande, en kedja av oroligheter på världsmarknaden som kommer att påverka tillgången av insatsmedel och spannmål/mat/foder globalt. Ekologiska Lantbrukarna jobbar på med det vi kan, och vi har kontinuerlig kontakt med våra europeiska systerorganisationer samt experter i branschen för att försöka följa utvecklingen. Föreningen har inga stora ekonomiska resurser, men ett starkt nätverk och vi gör det vi kan för att sprida kunskap, kontakter och goda exempel på hur man som lantbrukare kan hjälpa till men också hur man kan lösa de problem som uppstår här hemma på marknaden.

Vad gör Ekologiska Lantbrukarna?

Branschträffar med krisdiskussion
Vi har nyligen arrangerat en branschträff med fokus på spannmål och bjuder även in till träffar för mjölk-, kött-, och fjäderfäproducenter. Syftet med träffarna är att dela kunskap och gemensamt skapa oss en bild av hur de olika branscherna påverkas av kriserna. Tankar och erfarenheter från dessa möten summerar vi därefter och håller dialog med relevanta aktörer, så som LRF och Jordbruksverket.

Kris-tema på medlemsfrukost
Under medlemsfrukosten 25 mars bjuder vi in för att lära oss mer om hur vi kan anpassa vårbruket efter rådande läge. Vi fördjupar oss i handelsgödselns väg till gårdarna och pratar lokala, importfria kretslopp.

Kunskapshöjande kommunikation
Nu är det viktigare än någonsin att vi, både bönder och alla andra aktörer inom livsmedelssystemet, tänker långsiktigt. Annars har vi kanske inte någon matproduktion kvar. Det behövs mer lokala kretslopp och mindre importberoende, här sitter vi ekobönder på stor kunskap om hur ett sådant skifte kan ske. Vi berättar om det i debattartiklar, sociala medier och i möten med beslutsfattare och branschens organisationer.

Svarar på remisser/påverkar politiken
Vi har nyligen skickat in ett remissvar till Regeringen angående krisstödet till lantbruket. Krisstödet enligt nuvarande förslag föreslås utformas som en ökad skatteåterbetalning på
fossil diesel. Detta trots att kostnadskrisen både före och efter krigsutbrottet handlar om
energipolitisk osäkerhet i vår omvärld i kombination med en miljö- och klimatkris. Dubbla
kriser som båda innebär att omställningen till fossilfria, gärna mer lokalt framställda
drivmedel behöver ske så snart som bara möjligt.

Läs hela remissvaret

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna/LRF
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM