MENY menu

KRAV tillåter låga nivåer av nitrit

KRAV har i tisdags tagit beslut i frågan om tillsatser i den KRAV-märkta livsmedelsförädlingen. Bland annat innebär förändringarna att natriumnitrit (E250) och kaliumnitrat (E252) tillåts i den KRAV-certifierade produktionen på samma nivå som EU:s regelverk för ekologiskt.

Läs mer hos KRAV

Ekologiska Lantbrukarna föreslog en annan linje i vårt remissvar. Där står bland annat:

“Ekologiska Lantbrukarna ser en stor risk för vad som händer med förtroendet för KRAV-märkningen om skillnaden till EU-ekologiskt försvinner på områden som för konsumenten är viktiga avseende hälsa och kvalitet. Många av våra medlemmar med KRAV-märkt köttproduktion ser också en stor stolthet i att producera kött av hög kvalitet för både djur och slutkund, och vill att slutprodukten ska stå för mer än EU-ekologiskt hela vägen. Ekologiska Lantbrukarna konstaterar dock också att lantbrukarkåren inte är helt enade i frågan, särskilt en del av KRAV-grisproducenterna vill att nitrit tillåts för att snabbare kunna få ut mer av råvaran som KRAV-märkt på industrins villkor.”

Läs hela remissvaret

Ekologiska Lantbrukarnas ordförande Erika Olsson sitter på eget mandat i KRAVs styrelse och Ekologiska Lantbrukarna har inte beslutsrätt eller ansvar över hur hon agerar som styrelseledamot i KRAV. Hon uppger dock att hon reserverat sig mot tisdagens beslut om tillsatser i KRAV-reglerna. Vid frågor om Ekologiska Lantbrukarnas hållning gällande tillsatser i KRAV-reglerna, kontakta ordförande Erika Olsson på erika.olsson@ekolantbruk.se

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.