Sammanfattning av KRAV-stämma

26 april 2019
Den 25 april höll KRAV sin årliga stämma. Ekologiska Lantbrukarna är en av 27 medlemsorganisationer och fanns representerade av vice ordförande Märta Jansdotter (som hade föreningens rösträtt), ordförande Anders Lunneryd (som också sitter i KRAV:s styrelse som lantbruksrepresentant), samt Sofia Sollén Norrlin från kansliet.

Förutom själva stämmoförhandlingarna gästades dagen av Landsbygdsminister Jennie Nilsson samt Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige. Ministern svarade bl.a. på våra frågor om ekolantbrukets roll i den nya handlingsplanen till livsmedelsstrategin, och framhöll då att hon tycker produktions- och konsumtionsmålen till 2030 som finns i den nuvarande handlingsplanen är bra och att hon inte ser någon anledning att ta bort eller minska ner ambitionerna där. Innan Svante Axelsson äntrade scenen diskuterades frågan om KRAV skulle kunna gå före i branschen genom att sätta mål om att alla KRAV-bönder ska köra fossilfritt senast 2025.

Stämman beslutade även om en revidering av KRAVs stadgar. Framförallt innebär förändringarna att syftes-paragrafen skrivs om i linje med den nya strategi KRAV tagit fram, och som bland annat innebär att kunna KRAV-märka sådant som går utanför EU-reglerna för ekologiskt. Ekologiska Lantbrukarna var kritiska mot förslaget och röstade emot, av oro för att KRAV-märkning utanför ekologiskt riskerar att förvirra för konsumenter och producenter.

- Vår förhoppning är att vår kritik väckt större eftertanke kring på vilka områden det verkligen blir aktuellt i praktiken att se över regler för KRAV-märkt utanför vad som får kallas ekologiskt. Här behövs stor försiktighet och eftertanke, och vårt arbete blir nu att fortsätta bevaka och påverka på vilka områden det är relevant eller inte att se över reglerna i den här inriktningen, säger Märta Jansdotter.

Fler nyheter