Konkurrenskraftsutredningen på upploppet

5 december 2014
Vid mötet med Landsbygdsnätverkets grupp för gröna näringar presenterade Helene Holstein, sekreterare i utredningen, delar av arbetet inom Konkurrenskraftsutredningen. Utredningen skall vara klar till 1 mars och nu skriver man på slutsatserna och förslagen. De förslag utredningen lämnar till regeringen måste man samtidigt föreslå finansiering för.

Förhandspresentationen visade på god produktion och produktionsvärde i det svenska lantbruket men försämrad lönsamhet (väl känt). Man kommer att visa på hur makten har förskjutits i leden mellan lantbrukarled - förädlingsled
och handelsled och vilka effekter det har gett. Utredningen kommer att presentera förslag til åtgärder och insatser att ta om hand i en livsmedelsstrategi. Mer om detta får vi veta i början av mars.

Fler nyheter