Kompromissförslag om ekoregler gick inte igenom

17 december 2014
Under året har kommissionens förslag till nytt regelverk för ekologisk produktion diskuterats på 15 möten i rådets arbetsgrupp. Det italienska ordförandeskapet hade tagit fram kompromisstexter till de europeiska ministrarnas möte den 15 december 2014 som man ville att mötet skulle godkänna. Det lyckades inte, eftersom ett antal medlemsstater vill att ordförandeskapets kompromisstext ska diskuteras ytterligare på teknisk nivå innan rådet kan avge ett politiskt ställningstagande. Beroende på hur det går under nästa halvår finns det indikationer på att kommissionen kanske drar tillbaka sitt förslag. Hur det blir med den saken återstår att se.

Läs mer i Jordbruksverkets Ekobrev

Fler nyheter