Ekologiska Lantbrukarna mot ändrade ekostöd

22 may 2012
I nästa vecka kommer Jordbruksverket att presentera sitt förslag på nytt landsbygdsprogram för regeringen, däribland miljöstöden. Det har blivit känt att Jordbruksverket kommer att föreslå stora förändringar för stöden till ekologisk produktion, och på ATLs debattplats "Synpunkten" har Ekologiska Lantbrukarnas hela styrelse undertecknat en debattartikel som varnar för följderna.

Främst vänder man sig mot förslaget att ersätta det nuvarande stödet till ekologisk produktion med ett omläggningsstöd som alltså enbart ges under omläggningstiden till ekologisk produktion. Alla erfarenheter från andra EU-länder där omläggningsstöd prövats visar att detta minskar istället för ökar den ekologiska produktionen. Idag finns därför inga rena omläggningsstöd i Europa.

Ekologiska Lantbrukarna protesterar också mot förslagen på att sänka ekoersättningen till jordbruk i Sveriges skogsbygder.

Hela debattartikeln finns här på ATL:s hemsida

Fler nyheter