MENY menu

Kemiska bekämpningsmedel ökar när eko-odlingen minskar

Eko-försäljning minskar i handeln, det påverkar lönsamheten på ekogårdarna. Nu visar preliminära siffror att ca 15 000 ha ekologisk åker blivit konventionell igen. Det kan innebära ca 40 000 extra besprutningar (sk hektardoser) med kemiska bekämpningsmedel på svenska åkrar.

Ekologiska Lantbrukarna har gått igenom de ansökningar för jordbrukarstöd som lantbrukare gjort under våren 2022 och preliminära resultat visar att den ekologiska åkerarealen har minskat med ca 15 000 hektar under 2022. Det motsvarar ca 150 normalstora gårdar, och Ekologiska Lantbrukarna bedömer att det kommer minska ännu mer under 2023 om inte marknadsläget ändras.

Samtidigt som den ekologiska odlingsarealen minskar, så har användningen av kemiska bekämpningsmedel i resten av det svenska lantbruket ökat. Försäljningen av bekämpningsmedel till jordbruket ökade under 2021 med 207 ton (verksamt ämne), och det är framförallt försäljningen av ogräsmedel som glyfosat (“RoundUp”) som ökat, enligt Kemikalieinspektionen. Den minskade ekologiska åkerarealen kan leda till ca 40 000 extra besprutningar om året, om den besprutas som genomsnittet (så kallade hektardoser).

– Ekolantbrukare använder inte naturfrämmande kemikalier, istället arbetar man långsiktigt med naturliga metoder för att producera bra mat. Det är framtidens matproduktion, men dagens marknadsläge gör det svårt att vara tillräckligt lönsam säger Ida Lind, expert på marknad och hållbarhet på Ekologiska Lantbrukarna.

Att den ekologiska åkerarealen minskar går direkt emot både nationella och internationella hållbarhetsmål. I Sverige finns ett mål på 30 % ekologisk odlingsmark till 2030, och ekologisk produktion är en viktig del i flera svenska miljömål. På EU-nivå finns mål om 25 % ekologisk odlingsmark till 2030.

– Det svenska ekolantbruket kan växa och producera mer bra och närproducerad mat, om bara fler väljer ett ekologiskt alternativ ibland. Små förändringar i matkassen kan få stor effekt och bidra till renare vatten, bördigare jordar och en frisk natur, säger Ida Lind, expert på marknad och hållbarhet på Ekologiska Lantbrukarna.

Om beräkningarna:

- Ekologiska Lantbrukarna använder underlag från stödansökningarna för att beräkna den ekologiska odlingsarealen. De slutgiltiga siffrorna och prognoser för 2023 publiceras i mars i den Ekologiska Årsrapporten.
- Lantbrukare kan söka jordbrukarstöden under februari-april. I ansökningarna anger lantbrukaren vilken areal de kommer bruka och hur, på så sätt kan ansökningarna användas som underlag för att beräkna den ekologiska odlingsarealen.
- Siffrorna är troligen lite lägre än den slutliga statistiken eftersom bara mark som lantbrukaren söker ekostöd är inkluderad.
- Enligt data har den ekologiska åkerarealen minskar med 14 687 ha under 2022, av detta står grödan vall för ca 5 000 hektar.
- Hektardoser anger hur många hektar den försålda mängden bekämpningsmedel räcker till om rekommenderad dos används. Om antalet hektardoser ökar mellan år innebär det antingen att större arealer behandlats eller att man sprutat fler gånger än tidigare på samma areal.
- Genomsnittsbekämpningen (senaste 5 åren) i det svenska lantbruket är 4,06 hektardoser, om man utgår från den konventionella åkerarealen exklusive vall.
- Den ökade kemiska bekämpningen beräknas utifrån den genomsnittliga användningen gånger den minskade ekoarealen (exklusive vall då vall sällan besprutas). Det innebär ca 10 000 hektar

 • 4,06 besprutningar, ca 40 000 besprutningar om året.

 • Läs mer: https://www.ekolantbruk.se/pdf/185859.pdf

  Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


  "Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

  Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

  KONTAKTA OSS

  Ekologiska Lantbrukarnas kansli
  nås på telefon 010-750 08 55 eller
  via mail kansliet@ekolantbruk.se

  TELEFONTIDER

  Måndag: stängt
  Tisdag: 8-12
  Onsdag: 8-12
  Torsdag: 8-12
  Fredag: stängt

  POSTADRESS

  Ekologiska Lantbrukarna/LRF
  Warfvinges väg 38
  112 51 STOCKHOLM