X

Käringtand ger mer mjölk

10 december 2012
Tanniner, eller garvämnen, är naturligt förekommande hos en del växter. Mjölkkor utfodrade med käringtand som innehåller tanniner får ett bättre kväveutnyttjande och högre mjölkavkastning jämfört med kor som utfodras med lusernensilage utan tanniner. Det visar ny forskning från USA enligt Greppa Näringen.

Tanniner finns hos många olika typer av växter och kan bindas till proteiner. Det innebär att växttanniner kan ha både positiv eller negativ inverkan hos idisslare beroende på hur mycket tanniner som tillförs och vilka övriga fodermedel som korna utfodras med.

Forskarna drar slutsatsen att käringtand är ett värdefullt grovfoder med stor potential ur utfodringssynpunkt. Det återstår att undersöka hur det fungerar i odlingssynpunkt. Precis som i Sverige odlas det inte mycket käringtand i USA

Läs mer om forskningen och resultaten här>>

Fler nyheter