X

Jordbruksverket utlyser pengar för samarbeten kopplade till ekologisk produktion

7 april 2016
Jordbruksverket utlyser nu totalt 20 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt för mer energieffektiva jordbruk och arbete med miljö-, och klimatfrågor. Syftet med stöden är att stärka landsbygden genom att fortsätta utveckla jordbruket på ett hållbart sätt. Stöden finns i landsbygdsprogrammet.

Till och med den 31 augusti går det att söka pengarna för pilot- och samarbetsprojekt. Det handlar om områden där det finns behov av utveckling av hållbara metoder, tekniker och processer inom jordbruket och livsmedelsproduktionen.

Jordbruksverket utlyser 10 miljoner kronor för miljöprojekt (där ingår ekologisk produktion som ett område). Stöden går att söka av myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag.

Ansökan görs via Jordbruksverkets e-tjänst.

Fler nyheter