MENY menu

Jobba med oss!

Brinner du för det svenska lantbrukets utveckling och är en fena på att projektleda? Nu söker Ekologiska Lantbrukarna förstärkning för att arbeta med strategiskt utvecklingsarbete inom växtodling, med särskild inriktning på utsädesfrågor och lantbrukardrivet branscharbete.

Om Ekologiska Lantbrukarna
Ekologiska Lantbrukarna är de svenska ekoböndernas samlande kraft. Vi driver utvecklingen för framtidens lantbruk, livskraftig matproduktion och en frisk natur. Vi arbetar för att politik, regler och marknad ska vara utformade så att medlemmarna – de svenska ekobönderna – ges de bästa möjligheterna att utveckla lönsamma och hållbara företag. Ekologiska Lantbrukarna är en liten organisation med höga ambitioner och korta beslutsvägar.

Om jobbet
Som projektledare på Ekologiska Lantbrukarna kommer du ansvara för ett helt nytt samverkansprojekt med fokus på att få fram fler sorter anpassade för ekologisk produktion. Det finns en färdig projektplan och budget för projektet, du kommer få stöttning i arbetet av kollegor och verksamhetsledare. Projektet sträcker sig till december 2026, men du kommer också bli involverad i föreningens övriga arbete. Det kan t.ex. innebära arbete med vår kampanj "EKO-september" i nära samverkan med andra branschorganisationer som Organic Sweden och KRAV likväl som våra medlemmar och distrikt. Vi är ett litet, effektivt kansli som hjälper varandra mycket, så det kan innebära allt från att bidra till sociala medier till att delta på lantbrukarträffar och arrangera event. Vi är ett engagerat gäng som tycker om att samarbeta och drivs av att skapa förändring tillsammans.

Om projektet som du kommer ansvara för
Projektets övergripande syfte och mål är att öka utbudet av sorter som är anpassade för ekologisk produktion av lantbruksgrödor i Sverige. I och med detta förväntas projektet också bidra till en ökad och breddad inhemsk produktion av utsäde totalt sett. I projektet ämnar Ekologiska Lantbrukarna och HS Konsult samla ett antal branschaktörer centrala för ekologisk produktionsutveckling och ta tillvara de praktiska erfarenheter av utsädesodling som finns hos svenska ekoodlare. Under två odlingssäsonger genomförs ett antal praktiska försök av sorter som verkar intressanta för svensk ekologisk odling men som inte hittills finns tillgängliga på den svenska marknaden i någon större utsträckning. Ekolantbrukares praktiska erfarenheter i fält och vilka egenskaper som efterfrågas på marknaden vävs samman till en handlingsplan för mer och bättre utsäde anpassat för, men inte avgränsat till, svensk ekologisk odling. Arbetet och uppföljning av handlingsplanen förväntas fortsätta med sikte på 2035 genom fortsatt samverkan i branschen mellan rådgivning, bransch- och marknadsaktörer. Projektet innehåller många evenemang som workshops, föreläsningar, branschträffar samt vissa resor.

Arbetsuppgifter
- Projektleda föreningens projekt om ekologiskt utsäde, finansierat av EU inom svenska strategiska planen. Det innebär allt från eventplanering och uppföljning av projektekonomi till strategiska branschdialoger och kommunikationsinsatser.
- Bidra till föreningens övriga arbete med fokus på kommunikation och projektledning, som till exempel att skriva nyhetsbrev och pressmeddelanden eller koordinera lantbrukardrivna kampanjaktiviteter i Eko-september projekt.
- Bidra som sakkunnig i föreningens arbete med regelutveckling, remissvar med mera inom växtodlingsområdet, inklusive följa lagstiftningsprocesser kopplade till genteknikutveckling, EU-förordningen för ekologisk produktion samt återföring av växtnäringsämnen i ekologisk odling.

För att trivas och lyckas väl i denna roll tror vi att det är viktigt att du:
- Har ett engagemang för ekolantbrukets utveckling
- Har tidigare erfarenhet av projektledning, gärna EU-finansierade projekt
- Har kunskap om ekologisk odling, framförallt spannmål, tex. genom agronomstudier eller tidigare arbete som rådgivare
- Trivs med ett varierat arbete med många olika typer av arbetsuppgifter
- Har god vana av att leda dig själv och ditt arbete
- Arbetar obehindrat i digitala system som t.ex. Zoom, Mailchimp och Google Drive dokument (google docs, sheets etc)
- Är kommunikativ med god vana att uttrycka dig i text och tal, företrädesvis på svenska (kunskaper motsvarande modersmålsnivå är ett krav), men engelska kan förekomma i arbetet

Detaljer
Heltid, tillsvidare. Provanställning tillämpas.
Tillträde så snart möjligt/enligt överenskommelse.
Ekologiska Lantbrukarna har kontor i centrala Uppsala. För tjänsten krävs att kunna lösa närvaro på plats cirka 1-2 dagar/vecka i normalfallet. Resor till andra orter inom Sverige förekommer.

Ekologiska Lantbrukarna är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Fremia och anslutna till kollektivavtal Tjänstemän inom civilsamhället.

Kontakt: Sofia Emilsson, verksamhetsledare, 070-380 93 96

Ansökan sker via formulär där du bifogar ditt CV och svarar på frågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev. OBS! Deadline för ansökan är 18 mars, men vi gör urvalet kontinuerligt och kan välja att avsluta annonseringen i förtid om vi hittar rätt kandidat.

Ansök här

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.