X

Viktiga fördelar med ekologiskt jordbruk riskeras att missas med dagens livcykelanalyser

17 mars 2020
Den senaste tiden har aktörer inom eko-sektorn tvingats debattera ekojordbrukets klimatpåverkan i en hitte-på-värld där intensivjordbruk sägs frigöra mark för klimatvänlig skogsplantering och att ekojordbruk leder till regnskogsskövling. Inget kunde vara mer fel. Med sina hypotetiska påståenden utifrån indirekta effekter förde Chalmerforskaren Stefan Wirsenius debatten långt från gårdens verklighet. Igår publiceras en studie som drar slutsatsen att LCA som mätmetod behöver utvecklas för att på riktigt kunna jämföra till exempel ekologiskt och konventionellt jordbruk.

Bakom studien av LCA-metoden står forskare från Chalmers som menar att LCA missgynnar ekojordbruket till förmån för intensivjordbruket. Vidare skriver forskarna att hypotetiska påståenden inte alls främjar debatten.

– Självklart välkomnar vi studien och hoppas att den kommer föra debatten om olika odlingsmetoders klimatpåverkan tillbaka till verkligheten igen. Det är både bra för ekojordbruket men framförallt för klimatet, säger Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

Forskningsstudien från Chalmers menar att LCA utvärderar miljöeffekter per kilo produkt och att den räknemetoden gynnar intensivjordbruk som kan ha lägre belastning per kilo produkt, men högre belastning per hektar landyta.

– Dagens LCA-metodik och tillämpningar är helt enkelt inte tillräckligt bra för att utvärdera agroekologiska odlingssystem, såsom ekologiskt jordbruk. Metoden behöver utvecklas och kopplas ihop med andra verktyg för miljöutvärdering för att få fram en mer balanserad bild, säger Christel Cederberg i pressmeddelandet.

Forskarna är också kritiska till att LCA-analyser inte räknar in effekterna av användningen av kemiska bekämpningsmedel och menar att det missgynnar ekologiskt jordbruk samtidigt som intensivjordbruket globalt ökat sin användning av kemiska bekämpningsmedel med 73 procent mellan 1990 och 2015.

Läs hela pressmeddelandet och se kontaktuppgifter till Christel Cederberg här: https://www.mynewsdesk.com/se/chalmers/pressreleases/jaemfoerelser-mellan-ekologiskt-och-konventionellt-jordbruk-behoever-bli-baettre-enligt-forskare-2970514?fbclid=IwAR1Ymi_61UGi3skp_v-UGSh1oC0I2yc-46zYUJFngvKzZux4jD0T-KbLDp

Fler nyheter