Initiativ för ökad sojaodling i Europa

5 december 2014
Sedan ett par år tillbaka drivs ett initiativ i Donau-regionen för att öka den europeiska produktionen av soja.
– När konsumenter tänker på soja, vill vi att de ska tänka på lantbrukare som odlar soja i det här området och inte bara på GMO, skövlade regnskogar och globaliserade försörjningskedjor, säger Matthias Krön, vd för föreningen Donau Soja/Danube Soya.

Föreningen Donau Soja grundades år 2012 som en oberoende, internationell och icke vinstdrivande sammanslutning öppen för företag och organisationer. Idag har föreningen över 160 medlemsorganisationer i 12 länder.

Föreningens huvudsakliga målsättning är att öka sojaproduktionen i regionen till 20 procent av majsproduktionen. Viktiga syften är bland annat att:

- återintroducera baljväxter i växtföljden för ett ekologiskt hållbart odlingssystem,
- öka lantbrukarnas inkomster och stödja de ofta fattiga lantbrukarna i området,
- säkerställa säker, GM-fri mat för konsumenter och andra aktörer, genom Donau Sojas kvalitetscertifiering och märkning av soja och livsmedel (även för animalieprodukter som ägg, mjölk och kött),
- öka självförsörjningsgraden av livsmedel och trygga livsmedelsförsörjningen samt
- knyta ihop jordbrukssystemen i öst och väst, som tidigare varit åtskilda av järnridån.

Enligt Matthias Krön finns goda förutsättningar att odla soja i ett område som sträcker sig från franska gränsen till Svarta havet. Han uppskattar att här skulle kunna odlas över 4 miljoner ton soja, vilket motsvarar 1,5 miljoner hektar odlingsmark.

– Det är ganska realistiskt att vi kan uppnå de här volymerna inom de närmaste åren utan att tränga undan andra grödor. Skördenivåerna är fortfarande långt under potentialen i Central- och Östeuropa och här ligger fortfarande 1,8 miljoner hektar odlingsmark i träda.

Läs mer på Greppa Näringens hemsida

Fler nyheter