Info om bekämpningsmedel får konsumenter att handla

10 may 2012
I en fransk studie av Marette m.fl. dras slutsatsen att utförlig och preciserad information om bekämpningsmedel påverkar konsumenters betalningsvilja.
I experimentet fann man vidare att en ny märkning som signalerade att endast ett fåtal pesticider använts värdesattes av konsumenter eftersom de hade högre kvalitet än konventionellt producerade äpplen och lägre pris än ekologiskt producerade.

Som kontrast kan nämnas att Moser och Raffaelli i en italiensk studie fann att alternativa uthålliga produktionssystem (andra än ekologiska) inte värdesattes av konsumenter.

Detta skriver Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, EPOK.
Läs mer om studien på deras hemsida

Fler nyheter