Hur påverkar vi EU:s nya ekoförordning?

30 oktober 2015
Välkommen till möte om EU:s nya ekoförordning – med perspektiv från Bryssel

Processen – tidsramarna – de viktigaste frågorna. Hur kan vi påverka?

EU-kommissionen presenterade våren 2014 ett förslag till ny ekolagstiftning. Motivet till förslaget var bl a ”konsumenternas dåliga förtroende för eko”. Processen på EU-nivå har fortsatt. Flera allvarliga hot mot den svenska ekomarknaden är nu borta, medan andra kvarstår, t ex svårigheter för importen. Men nya problem har också tillkommit, att inte få odla krukor och ha avgränsade bäddar i växthus är sådana exempel.

Onsdag den 4 november kl 13 - 14.30 i LRF:s lokaler på Franzéngatan 6 i Stockholm träffar du Marco Schlüter, verksamhetsledare vid Ifoams EU-kontor – en nyckelperson i lobbyarbetet med att påverka innehållet i den nya EU-förordningen. (http://www.ifoam-eu.org/)

Marco har gedigen erfarenhet av det politiska spelet i Bryssel och har tillsammans med sina medarbetare framgångsrikt drivit arbetet med många eko-frågor.

Anmäl gärna ditt deltagande och vilka frågor du vill ha svar på/diskutera före den 1 november till Marianne Schönning.

Tveka inte att kontakta oss om du undrar över något!

Varmt välkommen!

Marianne Schönning 070-625 27 87
Ekologiska Lantbrukarna, svensk representant i Ifoam EU

Kjell Sjödahl Svensson 070 3114437
KRAV, svensk representant i Ifoam EU

Eva Rülf 076 113 39 56
LRF, eko-ansvarig

Fler nyheter