Hur påverkar ekomat vår hälsa?

23 november 2015
Den 18 november hölls ett seminarium i Bryssel; ”The impact of organic food on human health”. En av talarna var Axel Mie från EPOK och Karolinska Institutet som talade under rubriken "Organic food and human health: is there a connection?."

Presentationer och annat material finns nu tillgängligt på Europaparlamentets hemsida. Videoinspelningar från föredragen kommer också att göras tillgängligt inom kort.

Fler nyheter