X

Hur påverkar corona-krisen svenska ekobönder?

18 mars 2020
Ekologisk produktion går ut på att producera mat i ett så lokalt kretslopp som möjligt, och med färre importerade insatsmedel än i konventionell produktion. Men även ekobonden påverkas förstås av läget i omvärlden.

Ekologiska Lantbrukarna följer utvecklingen och håller kontakt med Jordbruksverket och våra branschkollegor på LRF och KRAV. Pandemin COVID-19 och dess efterföljande både hälsomässiga och ekonomiska kris påverkar priser på marknaden, tillgång till foder samt arbetskraft till odlingssäsongen som drar igång. Vi har inte sett några större störningar, vill vi påpeka, utan maten och råvaror produceras och levereras som de ska. Det finns certifierade fodermedel som kan köpas in till ekogården som produceras i Italien och Kina, varför Jordbruksverket gett försiktiga signaler om att brist och påföljande prishöjningar kan ske som en följd av stoppad handel därifrån.

En del av våra medlemmar med direktförsäljning till konsument rapporterar ett ökat tryck i försäljningen av svensk ekomat, vilket vi hoppas kan hålla i sig i ett långsiktigt intresse och insikt om vikten av en lokal och hållbar livsmedelsproduktion.

Ett konkret sätt att lösa eventuell brist på foder och arbetskraft är att köpa och sälja mer gårdar emellan, se aktuella annonser eller lägg upp något du kan erbjuda på www.fodertipset.se (foder) eller direkt i appen Ekoförmedlingen (för foder, tjänster, livdjur mm, finns i App-store och Google Play)

Om du vill veta mer om hur krisen påverkar lantbruket generellt så rekommenderar vi LRF:s hemsida där informationen samlas och uppdateras löpande.

Fler nyheter