X

Höga förväntningar på forskningsmedel till eko

5 september 2013
Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser 12,5 miljoner kronor för forskning inom området ekologisk produktion och konsumtion enligt avtal med forskningsrådet Formas. Utlysningen genomförs i samverkan med KRAV som avsatt 500 000 kronor till satsningen.

- Vi har stora förväntningar på resultatet av Stiftelsen Lantbruksforsknings utlysning av forskningsmedel. Jag håller tummarna för att det kommer ansökningar av hög kvalitet inom viktiga framtidsfrågor där ekologisk lantbruk ligger i framkant. Då kan resultaten leda till att den svenska ekologiska produktionen tar kliv framåt och blir än mer konkurrenskraftig än vad den är idag. Stiftelsen säger att "jämförelser med konventionella produktionsformer är generellt angeläget". Jag delar inte den uppfattningen. Hur mycket forskningspengar skall användas för att jämföra? Låt forskare få gå till botten med de problem som begränsar utvecklingen idag för respektive produktionsform. Jämförelser kostar mycket pengar men ger sällan lantbrukarna svar på produktionstekniska frågor, säger Maria Dirke, verksamhetsledare för Ekologiska Lantbrukarna.

Utlysning av medel för ekologisk produktion och konsumtion görs inom ramen för Stiftelsen Lantbruksforsknings ordinarie höstutlysning med sista ansökningsdag den 1 oktober 2013. Ansökan skickas in och bereds inom något av stiftelsens ordinarie forskningsprogram.

Läs mer på Stiftelsen Lantbruksforsknings hemsida

Fler nyheter