X

Hög tid att anmäla sig till kurs i grönsaksodling

21 mars 2016
Det behövs fler ekologiska grönsaksodlare i Sverige för att tillgodose den ökande efterfrågan på ekogrönsaker. Länsstyrelsen i Jönköping anordnar en kursdag om växtföljd och växtnäring i frilandsodling den 31 mars i Gisebo utanför Huskvarna, med sista anmälningsdag nu på onsdag den 23 mars.

Elisabeth Ögren, Jordbruksverket, håller i huvuddelen av programmet. Elisabeth är en mycket efterfrågad rådgivare med lång erfarenhet av ekologisk grönsaksodling. Övriga medverkande är Marcus Söderlind, ekologisk grönsaksodlare utanför Habo. Gunvor Bergman, ekorådgivare Länsstyrelsen, kursansvarig.

Kursen är en uppföljning och fördjupning av förra årets kursserie. Självklart passar kursen även för dig som inte deltog förra året.

Tid:
Torsdagen den 31 mars kl 9.30-16.
Fika från kl. 9, kursstart kl 9.30.

Plats
Rudenstams frukt och bär, Gisebo utanför Huskvarna, i samma hus som gårdsbutiken, (ej partiaffären).

Anmälan
Senast onsdagen den 23 mars till kursanmalan.jonkoping@lansstyrelsen.se alt. Gunvor Bergman 010-22 36 241, Magnus Engstedt 010-22 36 244 eller Thordis Samuelsson 010- 22 36 248. Glöm inte att ange eventuell specialkost.

Kostnad
400 kr + moms, faktureras. I priset ingår kursmaterial, lunch och två fika.

Fler nyheter