X

Hjälp oss undvika ogenomtänkta EU-förslag!

25 november 2020

Just nu har alla EU-medborgare möjlighet att svara på en enkät om en EU-gemensam handlingsplan för ekologisk produktion. Det är viktigt att vi som lantbrukare ger vår syn på saken. EU-kommissionen lägger mycket stor viktigt vid dessa undersökningar och tyvärr är det ofta kvantitet före kvalitet som räknas. Så här berättar Marianne Schönning som var aktiv under arbetet med den nya EU-förordningen och en liknande enkät fick stora konsekvenser:

“Över 60 % av svaren kom från Frankrike och de som svarat hade väldigt dogmatisk syn på eko-lantbruket. Trots det sneda underlaget tog EU-kommissionen svaren på största allvar och det blev en grund för det fortsatta arbetet. Vi var tvungna att jobba hårt mot nya förslag som var mycket långt från verkligheten på gårdsnivå. Därför är det jätteviktigt att så många som möjligt fyller i den här enkäten.”

Klicka på länken för att fylla i enkäten, om du vill veta hur vi som förening röstat så kan du se våra svar
här, frågorna är översatta till svenska.


Gå till enkäten

Fler nyheter