MENY menu

Hjälp oss undvika ogenomtänkta EU-förslag!

Just nu har alla EU-medborgare möjlighet att svara på en enkät om en EU-gemensam handlingsplan för ekologisk produktion. Det är viktigt att vi som lantbrukare ger vår syn på saken. EU-kommissionen lägger mycket stor viktigt vid dessa undersökningar och tyvärr är det ofta kvantitet före kvalitet som räknas. Så här berättar Marianne Schönning som var aktiv under arbetet med den nya EU-förordningen och en liknande enkät fick stora konsekvenser:

“Över 60 % av svaren kom från Frankrike och de som svarat hade väldigt dogmatisk syn på eko-lantbruket. Trots det sneda underlaget tog EU-kommissionen svaren på största allvar och det blev en grund för det fortsatta arbetet. Vi var tvungna att jobba hårt mot nya förslag som var mycket långt från verkligheten på gårdsnivå. Därför är det jätteviktigt att så många som möjligt fyller i den här enkäten.”

Klicka på länken för att fylla i enkäten, om du vill veta hur vi som förening röstat så kan du se våra svar
här, frågorna är översatta till svenska.

Gå till enkäten

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna/LRF
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM