Hela det svenska lantbruket tjänar på att eko ökar

15 februari 2019
Vår ordförande Anders Lunneryd skriver i Land lantbruk om hur hela det svenska lantbruket gynnas av en växande ekomarknad och produktion i Sverige och de mål för ekologiskt i offentlig sektor som politiken har satt.

Läs hela artikeln här: https://www.landlantbruk.se/debatt/eko-i-offentliga-kok-gynnar-svensk-hallbar-matproduktion/

"Att ekolantbruk i Sverige utöver miljönyttor också bidrar till ökad lönsamhet är väl dokumenterat. Förutom möjlighet att bruka marker som annars skulle växa igen, ger en ökad lönsamhet investeringsvilja och fler arbetstillfällen i sektorn.

Svenskt lantbruk behöver mervärdeskoncept som bidrar till framtidstro och skapar intresse hos konsumenter för hur maten producerats.

Det vi inte behöver är polariserade debatter och snabba ändringar i de politiska spelreglerna. För att bygga starka företag och lönsamhet i sektorn vill jag tvärtom se både långsiktighet i politiken och god dialog mellan oss lantbrukare."

Fler nyheter